Wykształcenie

life-coaching-new-old

Moje wykształcenie koncentruje się głównie w czterech obszarach, ale wszystkie mają ścisły związek z człowiekiem. Zawsze najbardziej fascynował mnie człowiek, jego natura, zachowanie jak również osobowość. Uważam, że każdy z nas jest wyjątkowy, niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju. W każdym człowieku drzemię niezwykły potencjał – który musi w sobie odkryć sam (a czasami ktoś musi mu po prostu w tym pomóc).

mgr pedagogiki z przygotowaniem pedagogicznym z następującymi specjalnościami:

 • pedagog opiekuńczo-wychowawczy
 • pedagog zdrowia
 • pedagog sądowy
 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

Ukończyłem również dodatkowe specjalistyczne szkolenia pedagogiczne. Najważniejsze z nich to:

 1. Wsparcie dla uczniów w trudnościach w czytaniu i pisaniu (100 h)
 2. Jak się uczyć?  czyli, co zrobić, by osiągnąć sukces edukacyjny (50 h)
 3. Współpraca z rodzicami (60 h)
 4. Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych (90 h)
 5. Tworzenie Planów Działań Wspierających (80 h)
 6. Coaching i tutoring szkolny
 7. Radzenie sobie z trudnym zachowaniem uczniów (60 h)

doradca zawodowy z ukończonymi specjalistycznymi szkoleniami m.in.:

 1. Rozmowa doradcza
 2. Praktyczne wykorzystanie narzędzi w doradztwie kariery
 3. Wykorzystanie testów i narzędzi w doradztwie zawodowym
 4. Doradztwo zawodowe w gimnazjum
 5. Wyzwania współczesnego rynku pracy
 6. Superwizje w doradztwie zawodowym
 7. Doradztwo zawodowe w szkołach
 8. Przegląd narzędzi w doradztwie zawodowym
 9. Grywalizacja w edukacji i poradnictwie kariery
 10. Akademia Doradcy Zawodowego

Uczestnictwo w konferencji: “Kariera w sprzedaży – wybór, rozwój satysfakcja

coach i trener  z ukończonymi szkoleniami dodatkowymi:

 1. Innowacyjnego Dydaktyka (16 h)
 2. Metodyka pracy w nauczaniu – uczeniu się dorosłych (60 h)
 3. Neurodydaktyka (30 h)
 4. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (100 h)
 5. Specjalista organizowania szkoleń (35 h)
 6. Terapia poznawczo-behawioralna
 7. Emocje w kryzysie – jak z nimi pracować?

promotor i edukator zdrowia z dodatkowymi uprawnieniami i szkoleniami:

 1. Instruktor Odnowy Biologicznej
 2. Instruktor Dietetyki i Suplementacji
 3. Pomoc dentystyczna
 4. Specjalisty ds. dokumentacji medycznej
 5. Profesjonalna obsługa pacjenta
 6. Dietetyka

Ponadto ukończyłem również:

 • specjalistyczną ścieżkę: Researcher – menedżer informacji (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszwa)
 • studia podyplomowe z oceną celującą: Psychologia Sądowa

tumblr_n2ioxufky21tqzq6po1_500

Advertisements